STCW 2010 BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM) JA LAEVA SIMULAATORI ÕPPEKURSUS (COMBINED SIMULATOR TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: STCW 2010 BRM (BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT) JA LAEVA JUHTIMISE ÕPPEKURSUS VASTAVALT IMO Model Course 1.39, 1.40 ja 1.22

Standard: STCW 2010 koodeks A – II / 1; A-II/2. IMO MUDELKURSUS 1.22

Kursuse käigus täiendatakse juhtimise- ja meeskonnatöö ning laeva juhtimise alaseid teadmisi ja oskuseid kooskõlas STCW konventsiooni nõuetega. 

Kursus on kohustuslik kaptenitele, vanemtüürmeestele ja vahitüürimeestele. 

3 päevane kursus on IMO Model Course 1.39 1.40 ja 1.22 nõuetele vastav kombineeritud õppekursus, mis sisaldab u. 1,5 päeva teoreetilist õpe ja u .1,5 päeva õpet täisfunktsionaalsel navigatsioonisillal.

Lõpetajale antaks tunnistused: Application of Leadership and Teamworking skills on operation level according to IMO Model course 1.39 

Use of Leadership and Managerial skills according to IMO Model course 1.40

Ship Simulator, Bridge Teamwork according to IMO Model Course 1.22.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Enn Kõrven, Aivo Palm