STCW 2010 RAHVAHULKADE ja KRIISIJUHTIMINE, INIMKÄITUMINE. REISIJAID TEENINDAVA PERSONALI OHUTUSKOOLITUS (ONLINE ÕPE)

Kursuse/ürituse nimetus: RAHVAHULKADE JUHTIMINE, KRIISIJUHTIMINE JA INIMKÄITUMINE. REISIJAID REISIJATE RUUMIDES TEENINDAVA LAEVAPERSONALI OHUTUSKOOLITUS (ONLINE ÕPE)

Standard: STCW1978, koos 2010 muudatustega ja sätetega. STCW Koodeks A-V/2 § 2; 3; 4

Kursuse käigus omandatakse teadmised reisilaeva ohutuskorraldusest, reisijate laevale tuleku ja laevast lahkumise ohutust korraldusest, masside ja kriisjuhtimisest, inimkäitumisest. Kursus on ette nähtud laeva juhtkonnale ja teistele laevapere liikmetele kes on teenindavad reisijaid reisijate ruumides, on tegevad laeva ohutusalases korralduses või vastutavad reisijate ohutuse eest avariiolukorras. Õpe on tunnustatud vastavalt rahvusvahelistele nõuetele Veeteede Ameti poolt ja vastab STCW konventsiooni nõuetele.

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised.

Kursus on tunnustatud Veeteed Ameti poolt ja tunnistuse kehtivus on 5 aastat.

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Marje Mets; Enn Kõrven; Aivo Palm; Kristjan Sein