STCW 2010 TULETÕRJE- JA OHUTUSE ALUSED (COMBINED PRACTICAL TRAINING & DIGITAL DELIVERY)

Kursuse/ürituse nimetus: TULETÕRJE - JA OHUTUSE ALUSED BAASÕPPEKURSUS

Standard: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/1-2; IMO Mudelkursus 1.20.

Ohutusalase baasõppe tuletõrje- ja tuleohutuse aluste õppemooduli läbimine on vajalik kõikidele laevapere liikmetele sõltumata ametikohast laevas ja kui on laevapere liiikmel on ohutus- või keskonnakaitsealaseid kohustusi, tavapäraselt on need määratud kõikidele laevapere liikmetel esõltumata ametikohast. 

Kursus sisaldab tuleohutuse ja tulekustutuse alast praktilist ja teoreetilist õpet. Kursuse praktilise osa käigus läbitakse praktilised harjutused lahtise tulega, kinnistes, suitsu ja vahuga täidetud ruumides. 

Kombineeritud õppekursus koosneb online õppest kodus või Revali õppekeskuses, praktilisest õppest  ja kirjaliku testi sooritamisest Revali õppekeskuses. Graafikus märgitud päeva hommikul saadame Teie e-mailile virtuaalsesse õppekeskkonda sisselogimise juhised.

Kursuse sisu vastab Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni IMO Mudelkursusele 1.20.

Kursuse keel: inglise keeles

Instruktorid/Instructors/Инструкторы: Arno Lemmik

Meil ei ole praegu pakkuda graafikujärgset kursust/üritust. Kui soovite kursusel/üritusel osaleda registreeruge kuupäeva valimata. (Vajutage nuppu "Vali kursuse päev & saada registreerimissoov"). Me võtame Teiega esimesel võimalusel ühendust ja pakume kursuse/ürituse päeva..